Zpět

Postkonceptuální antikoncepce

Popis:

červenec 2019

salon

Kateřina Adamová (1977), Michaela Maupicová (1982-2018) a Dana Sahánková (1984) jsou autorky zabývající se především kresbou a jejím propojením s dalšími technikami a obory. Každá s ní zachází jinak a každá z ní vychází jiným směrem, vstříc jinému horizontu a novým zítřkům. Kateřina Adamová k sobě a k reflexi své role ve světě, Dana Sahánková přes sebe (dítě, žena) k mýtu (společenství, výchova, řád a chaos), Michaela Maupicová od sebe k jakési „culture message“ uložené v dialektice vztahu mezi během geometrické sítě ornamentů a organickým proměnlivým tvaroslovím

(jednota dvojího principu řádu). Ačkoli pozadí tvorby všech tří autorek je poznamenáno silnými životními zkušenostmi, které nebyly vždy radostné, připravovaná prezentace se zaměří na zobrazení pozitivních aspektů a jejich prožívání.

kurátor: Petr Vaňous