Zpět

Petr Stibral

Popis:

únor-březen 2019

salon

Sochař Petr Stibral (1977) se dlouhodobě zabývá tématem relativity čtení vizuálního vjemu. Vytváří především plastiky a sochařské objekty, je autorem řady osobitých instalací pro konkrétní místo v městském a přírodním prostředí. Často ve svých pracích vychází z materiálové reinterpretace skutečnosti a tématem jeho prací jsou formální kvality prostředí (světlo, perspektivní zkreslení, plocha, hloubka atp.) Intenzivní zkušenost s modelováním a neustálý zájem o tradiční sochařské rozměry práce stojí v základu jeho děl. Vnímáme Stibralovo přesvědčení o hodnotě přímé vjemové zkušenosti, při současném vědomí jejího klamného aspektu. Vizuální nejednoznačnosti mají

metaforický charakter a týkají se hlubších rovin lidského uvažování a interpretování životních situací, vypovídají o autorově dlouhodobém zájmu o buddhistickou filozofii. Možnosti tematizace „zjednodušování vizuálních událostí“ budou ideovým úběžníkem Stibralovy samostatné výstavy u Topiče. V současné době rozpracovává rozsáhlejší cyklus na toto téma, jež by měl tvořit hlavní část navrhované prezentace.

kurátorka: Iva Mladičová