Zpět

Popis:

27. 05. 2008-04. 07. 2008

salon

Akce a proměna geometrické skladby

Hugo Demartini vystavil v Topičově salonu práce z let 1968–1976. Tehdy ve své tvorbě začíná pracovat s náhodou: bere geometrické dřevěné prvky a vyhazuje je do vzduchu. Zajímá ho ustavování struktur vyhozených tvarů, jejich postupná proměna během letu i pádu. Stává se tedy pouze původním hybatelem – proměnlivá vztahová sestava vzniká pouze pohybem jeho těla, díky jeho akci. Do vznikajících sestav nezasahuje. U prací z cyklu Mimo vymezené místo sice předem připraví určité plochy, vybere nejrůznější geometrické prvky, pásy, špejle, dřevěné tyčky, které pak vyhodí nad zvolenou plochu. Vyhozené elementy ovšem na plochu dopadnou poněkud jinak, než předpokládal: některé tvoří shluky, jiné přesahují přes okraje, některé spadnou úplně „mimo vymezené místo“. Výslednou kompozici autor nemění a prvky po dopadu fixuje. Vedle prací ze zmíněného cyklu Mimo vymezené místo z první poloviny 70. let vystavil Demartini v Topičově salonu soubor fotografií dokumentujících akci nazvanou Demonstrace v prostoru, kterou uskutečnil koncem 60. let, a především ve výstavní síni provedl rekonstrukci této akce, a to instalací jedné z možných konstelací prvků vyhozených do vzduchu.

Autorská výstava.