Zpět

CRASHTEST 7

Popis:

13. 6. 2017-7. 7. 2017

salon

Je již sedmým ročníkem výstavního projektu, v němž studenti dějin umění ÚDKU KTF UK organizují v roli kurátorů výstavu z děl svých vrstevníků studujících na vysokých uměleckých školách. Název CRASH TEST vyplývá z podstaty projektu. Je metaforou zátěžové zkoušky studentů všech zúčastněných škol. Jak začínající kurátoři, tak i mladí výtvarníci procházejí jakýmsi testem odolnosti proti nárazu – mínění veřejnosti a výtvarné kritiky.

Kurátoři: studenti dějin umění ÚDKU KTF UK, PhDr. Milan Pech, PhD.